Đại Học Kinh Tế Luật

Ra đời từ tháng 6 năm 2004, Sàn Giao dịch Chứng khoán ảo FESE đã trải qua 9 kỳ tổ chức. Với quy mô và nội dung hoạt động ngày càng được mở rộng theo hướng chuyên nghiệp hóa, FESE vừa bám sát diễn biến của thị trường chứng khoán Việt Nam đồng thời thử nghiệm những phương thức hoạt động theo thông lệ quốc tế có khả năng triển khai áp dụng ở Việt Nam trong tương lai.

Nội dung hoạt động được kiến tạo trên nền tảng công nghệ và nghiệp vụ vững chắc, FESE đã đem đến cơ hội cho sinh viên tham gia trải nghiệm toàn diện các hoạt động của thị trường Việt Nam và thị trường ở các nước phát triển. Vì lẽ đó, hoạt động của FESE không chỉ thu hút sự quan tâm của sinh viên mà còn được chú ý tham gia đồng hành liên tục các năm của nhiều tổ chức tài chính lớn của Việt Nam như Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh (HSC), Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Tín (Trustbank), Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Bản Việt (Viet Capital Asset Management), Công ty Cổ phần quản lý Quỹ đầu tư Việt Nam (VFM), Công ty Cổ phần Tài Việt (Vietstock),... Và cũng nhờ vậy, Sàn Giao dịch Chứng khoán ảo FESE ngày càng trở nên chuyên nghiệp và hữu ích hơn cho sinh viên.
Không chỉ mang đến cơ hội trau dồi kiến thức, sân chơi học thuật cho các nhà đầu tư, FESE còn là môi trường rèn luyện tốt cho thành viên ban tổ chức về tri thức, khả năng quản lý chuyên nghiệp và các kỹ năng mềm. Bởi FESE là hoạt động do chính đội ngũ sinh viên tổ chức phát triển và trực tiếp quản lý. Nhiều thế hệ ban tổ chức và nhà đầu tư của FESE đã thành công trên thị trường chứng khoán Việt Nam, trưởng thành trong hoạt động nghề nghiệp sau khi ra trường.

Top